Hệ thống quản lý đánh giá – AMS 2.0 - Đánh giá, cấp giấy chứng nhận phù hợp cho công ty tàu biển theo Bộ luật ISM.
- Đánh giá, cấp giấy chứng nhận quản lý an toàn cho tàu biển theo Bộ luật ISM.
- Thủ tục cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển.
- Thủ tục phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển.
- Thủ tục phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời.

Đăng nhập

Sorry, you missed this one.
The user code you registered with
Sorry, you missed this one.
The password you specified during registration
2021 © Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn -  VRQC
Địa chỉ: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: +84.24.37684714 - 37684715 | Fax: +84.24.37684779